Beleid Dansstudio Covid-19

Hier vind je de regels die wij hanteren in de dansstudio om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wij rekenen op je begip en medewerking. Bedankt!

1. Kleed je zoveel mogelijk thuis om. 

2. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.

3. Kinderen gebruiken de ingang naar de kleedkamers als in- en uitgang
Volwassenen van de eerste les in de avond gebruiken dezelfde in- en uitgang. 
Volwassenen van de tweede les in de avond gebruiken de receptie als in- en uitgang.

4. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten tijdens het halen en brengen. Alleen bij de allerjongste dansers mogen zij mee naar binnen. Gebruik dan de receptie als ingang.

5. Ouders, broertjes en zusjes mogen tijdens de les in de receptie blijven wachten. Er geldt een maximimum van 4 volwassenen in deze ruimte. Er is buiten een picknickbank, hier kan je ook plaatsnemen. 

6. Het maximum aantal dansers in de volwassenen lessen is teruggebracht zodat wij voldoende afstand kunnen houden. 

7. Zorg dat je op de hoogte bent van het Covid-19 beleid voor kinderen en volwassenen. Lees het uitgebreide protocol van de dansstudio nog eens door. 

8. Blijf thuis bij klachten of als één van je huisgenoten klachten heeft.