• darkblurbg

In- & Uitschrijving 

Kinderen t/m 18 jaar mogen één gratis proefles volgen. Een proefles voor volwassenen kost € 10,00. Een proefles Peuterdans met Ouder kost € 6,50. 

Je kunt je op elk willekeurig moment in het dansseizoen inschrijven. Indien je je inschrijft voor een termijn die reeds is begonnen, wordt het te betalen bedrag aangepast aan het aantal lessen dat nog moet komen.

Binnen het seizoen (september t/m juli) wordt de inschrijving automatisch verlengd. Bij aanvang van een nieuw seizoen gaat dit in overleg. 

Uitschrijving kan per e-mail worden gedaan of via Mijn.DansstudioAmber.
Uitschrijving kan uitsluitend per 1 september, 1 november, 1 januari, 1 maart of per 1 mei met een opzegtermijn van één maand. 
Mocht je na je uitschrijving toch doorgaan met de danslessen dan dienen de €12,50 inschrijfkosten opnieuw te worden betaald.

Opzeggen per 1 september = Doorgeven voor 1 augustus
Opzeggen per 1 november = Doorgeven voor 1 oktober
Opzeggen per 1 januari = Doorgeven voor 1 december
Opzeggen per 1 maart = Doorgeven voor 1 februari
Opzeggen per 1 mei = Doorgeven voor 1 april 

Betaling lesgeld

Bij inschrijving kan je kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:
- Automatisch incasso in 5 termijnen
- Automatisch incasso per seizoen
- Factuur per seizoen

Indien je je inschrijft voor een termijn die reeds is begonnen, wordt het te betalen bedrag aangepast aan het aantal lessen dat nog moet komen.

Indien lesgeld niet of te laat betaald wordt kan toegang tot de les geweigerd worden. Dit gebeurt altijd in goed overleg.

Wij behouden ons het recht voor eens in het jaar de bijdragen te verhogen. Hier word je op tijd van op de hoogte gesteld.

Beeldmateriaal 

Bij inschrijving bij Dansstudio Amber geeft je toestemming voor het maken van foto's en films in de les van tijdens een optreden van de dansstudio. Dit is omdat het ondoenlijk is om te voorkomen dat er foto's en filmpjes gemaakt worden tijdens kijklessen en optredens.
 Het is goed mogelijk te voorkomen dat er foto's en/of video's van jezelf of je kind worden geplaatst op de website, nieuwsbrief, social media, brochure en andere uitingen van onze dansstudio. Daar kan je daarom apart toestemming voor geven. 

Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief, sociale media, flyers en andere uitingen van de dansstudio. Bij het gebruiken van een foto of film zullen geen namen van leerlingen genoemd worden, tenzij daar vooraf toestemming voor gegeven is. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met het gebruik van beeldmateriaal om en worden alleen foto’s en films gebruikt waar de leerling goed op staat en waar dat een toegevoegde waarde heeft voor de dansstudio. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind gefotografeerd wordt voor dit doel, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@dansstudioamber.nl onder vermelding van de naam van de leerling van door dit op het online inschrijfformulier bij "opmerkingen" te vermeld.  

Verloren eigendommen

Gevonden voorwerpen worden bewaard in de grijze kast in de kleedkamers. 

Dansstudio Amber stelt zich niet aansprakelijk voor ontvreemding van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de les.

Vriendjes / vriendinnetjes

Wil een vriend/vriendin/familielid eenmalig meedoen met de les? Dat kan als de docent aangeeft dat er plek is. Je betaalt voor een losse les via een tikkie. 
Het geldt als alleen als een gratis proefles (voor kinderen t/m 18 jaar) als de leerling is aangemeld voor een proefles via de website. 

Lesuitval en gemiste lessen

Gemiste lessen van een leerling kunnen ingehaald worden op een andere dag. Check even bij Amber of de betreffende docent of er ruimte is in die les. 

Mochten er lessen uitvallen door overmacht dan wordt er geen lesgeld terugbetaald. Wij doen het beste om een ​​moment te vinden om de lessen op een moment in te halen, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. 

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er vervanging gezocht en gaat de les gewoon door. 
Mocht dit niet op tijd lukken dan ontvang je compensatie voor de gemiste les.