• darkblurbg

In & Uitschrijving 

Kinderen t/m 18 jaar mogen één gratis proefles volgen. Een proefles voor volwassenen kost € 5,00. 

Je kunt je op elk willekeurig moment in het dansseizoen inschrijven. Indien je je inschrijft voor een termijn die reeds  is begonnen, wordt het te betalen bedrag aangepast aan het aantal lessen dat nog moet komen.

Binnen het seizoen (september t/m juli) wordt de inschrijving automatisch verlengd. Bij aanvang van een nieuw seizoen gaat dit in overleg. 

Uitschrijving kan gedaan worden per e-mail. Uitschrijving kan uitsluitend per 1 september, per 1 januari of per 1 april met een opzegtermijn van 1 maand. Er wordt geen contributie terugbetaald, de leerling maakt bij opzegging de periode af waarvoor betaald is.
Mocht je je uitschrijving toch doorgaan met de danslessen dan dienen de € 7,50 inschrijfkosten opnieuw te worden betaald.

Bij een verlate opzegging van minder dan 1 maand voor 1 september, 1 januari of 1 april, dienen er vanaf het moment van opzegging nog 6 lessen betaald te worden. Vindt de opzegging plaats na 1 september, 1 januari of 1 april dan dient de volledige volgende periode betaald te worden. 

Deze lessen mogen natuurlijk ook gevolgd worden. 

Betaling lesgeld

Bij inschrijving kan je kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:
- Automatisch incasso in 3 termijnen
- Automatisch incasso per seizoen
- Factuur per seizoen

Indien je je inschrijft voor een termijn die reeds  is begonnen, wordt het te betalen bedrag aangepast aan het aantal lessen dat nog moet komen.

Indien lesgeld niet of te laat betaald wordt kan toegang tot de les geweigerd worden. Dit gebeurt altijd in goed overleg.

Wij behouden ons het recht voor eens in het jaar de contributie te verhogen. Hier word je op tijd van op de hoogte gesteld.

Beeldmateriaal 

Bij inschrijving bij Dansstudio Amber  geef je toestemming voor het maken foto’s en films in de les of tijdens een optreden van de dansstudio. Dit is omdat het ondoenlijk is om te voorkomen dat er foto's en filmpjes worden gemaakt tijdens kijklessen en optredens.
 Het is wel mogelijk te voorkomen dat er foto's en/of video's van jezelf of je kind worden geplaatst op de website, nieuwsbrief, social media, brochure en andere uitingen van onze dansstudio. Daar kan je daarom apart toestemming voor geven. 

Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief, sociale media, flyers en andere uitingen van de dansstudio. Bij het gebruiken van een foto of film zullen geen namen van leerlingen genoemd worden, tenzij daar vooraf toestemming voor gegeven is. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met het gebruik van beeldmateriaal om en worden alleen foto’s en films gebruikt waar de leerling goed op staat en waar dat een toegevoegde waarde heeft voor de dansstudio. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind gefotografeerd wordt voor dit doel, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@dansstudioamber.nl onder vermelding van de naam van de leerling of door dit op het online inschrijfformulier bij "opmerkingen" te vermelden.  

Verloren eigendommen

Gevonden voorwerpen worden bewaard in de grijze kast in het halletje bij de kleedkamers. 

Dansstudio Amber stelt zich niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de les.

Vriendjes / vriendinnetjes

Wil een vriendje/ vriendinnetje/ neefje/ nichtje eenmalig meedoen met de les? Dat kan, dat kost € 7,00. Dit graag contact bij aanvang van de les aan de docent betalen.
Het geldt alleen als een gratis proefles als de ouders van het betreffende kind hem / haar hebben aangemeld via de website voor de proefles.

Lesuitval en gemiste lessen

Mochten er lessen uitvallen door overmacht dan wordt er geen lesgeld terugbetaald. Wij doen wel ons best om een moment te vinden om de lessen op een ander moment in te halen, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. 

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er vervanging gezocht en gaat de les gewoon door. 

Gemiste lessen door ziekte of vakantie van een leerling mogen ingehaald worden op een andere dag of tijdstip als het lesrooster de mogelijkheid biedt. Dit gaat in overleg met de docent.