• darkblurbg

Workshops binnen- en buitenschools

In het primair- en secundair onderwijs en in het buitenschoolse circuit bieden we de leukste dansworkshops aan. Je kan kiezen uit de dansstijlen modern, jazz, klassiek ballet en streetdance. We gaan aan de slag met een thema naar keuze: dieren, superhelden, talent, sprookjes, cowboys, piraten, onderwaterwereld, vriendschap, oorlog of een ander thema waar de leerlingen op dat moment mee bezig zijn en aansluit bij hun belevingswereld.

  • – Losse workshops: Variërend in tijd van 45 minuten tot 2 uur.
  • – Lessenreeks, waarbij we langer kunnen werken aan een thema en dan zullen we tot een choreografie komen waarbij de leerlingen altijd een eigen inbreng hebben.

We werken in de binnenschoolse workhops altijd aan één of meerdere kerndoelen Kunsteducatie.

 

Primair onderwijs:

54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Secundair onderwijs:

48 De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

49 De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

50 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.

51 De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).

52 De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.